Svake godine 10.12. obilježavamo Međunarodni dan ljudskih prava, na dan kada je davne 1948. potpisana Opća deklaracija Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima.

Deklaracija ističe činjenicu da se ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima, čime predstavlja opći standard za sve ljude i narode, naglašavajući da svaki pojedinac i svaki član društva treba nastojati promicati poštovanje ovih prava i sloboda. Baš zato SDP Split se godinama zalaže za uvođenje Građanskog odgoja kao izbornog predmeta u splitske osnovne škole jer smatramo da je najbolja borba za slobodu kroz poučavanje i obrazovanje najmlađih Splićanki i Splićana.

Prema javno dostupnim objavama Ureda pučke pravobraniteljice RH, najčešće osnove na temelju kojih hrvatski građani imaju pritužbe na diskriminaciju su nacionalno podrijetlo, vjera i dob, i to u područjima rada, zapošljavanja, javnog informiranja i medija te pravosuđa i uprave. Na žalost, društveno ozračje pokazuje da smo daleko od primjene Deklaracije u svim segmentima naše stvarnosti.

U današnje vrijeme možemo izdvojiti dvije društvene ugroze koje ljudska prava čovjeka stavljaju na kocku i propituju prava za koja smo mislili da su već izborena. Jedna je pandemija, a druga migracije. Iako kao država možemo biti sretni što još uvijek imamo javno zdravstvo, svjedoci smo kako su izostale nužne reforme i ljudi su sve više primorani okrenuti se privatnome liječenju zbog dugih lista čekanja u našim zdravstvenim ustanovama. Pandemija korone otkrila je svu boljku sustava, nedostatak liječnika i medicinskih sestara kao i financijske deficite nedavno viđene kroz primjer problema opskrbe ljekarni lijekovima. Ako čovjeku nije dostupno pravo na zdravlje, oduzima mu se pravo na život, stoga zdravstvo mora biti dostupno svima, a mi moramo biti solidarni prema zdravlju drugih.

Migracije, kao sastavni dio povijesti, nešto su od čega čovječanstvo ne treba zazirati, već tražiti rješenje problema. Socijaldemokracija nas uči i traži od nas da ne zaboravimo kako migranti ne žele ništa drugo nego stvoriti egzistencijalnu sigurnost i priliku za sebe i svoju obitelj. Ljudska prava ovise upravo o svima nama i ljudskoj solidarnosti. Mi smo ti koji odlučujemo o vlastitoj sudbini. Budimo odgovorni prema sebi samima, budimo svjesni svoje različitosti koju moramo tolerirati i prihvatimo je kao prednost. Krajnji cilj razvoja društva mora biti slobodan suživot svih građana, a onima najugroženijima moramo omogućiti integraciju u društvo kako bismo ih približili slobodi ako im je oduzeta. Međunarodni dan ljudskih prava podsjetnik je da borba nikad nije gotova, a prava svakog pojedinca moraju se braniti usprkos društvenim izazovima i okolnostima. Prilika je ponoviti tekst preambule Odluke o objavi Opće deklaracije o ljudskim pravima i članak 1: ‘Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću te trebaju jedna prema drugima postupati u duhu bratstva‘.

Podijeli članak: