Politika Privatnosti

OPĆE INFORMACIJE

Hvala Vam što ste posjetili našu web stranicu. S obzirom na važnost privatnosti i prava na privatnost, Socijaldemokratska partija Split ozbiljno shvaća zaštitu Vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka te Zakonom o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka. Ovim Vas putem želimo obavijestiti o tome na koji način štitimo Vaše osobne podatke, koje osobne podatke obrađujemo i kojim putem možete dobiti informacije o osobnim podacima koje prikupljamo od Vas. Vašim osobnim podacima raspolažemo odgovorno, kako radi poštivanja odredbi Uredbe i drugih izvora prava kojima je uređena zaštita osobnih podataka, tako i zbog naše interne posvećenosti odgovornom rukovanju podacima.

Sve prikupljene podatke obrađujemo zakonito i transparentno, a obrada je ograničena samo na svrhu u koju su podatci prikupljeni te se obrađuju samo oni podatci koji su za određenu svrhu nužni. Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo određenim propisima primorani dulje pohranjivati osobne podatke.

KLJUČNE INFORMACIJE

Voditelj obrade osobnih podataka je:

Socijaldemokratska partija Split

Kontakt podaci voditelja obrade: Boris Bulović

 • e-mail adresa: split@sdp.hr,
 • adresa: Šetalište Bačvice 10, Split.

Davanjem osobnih podataka (ime, prezime, adresa elektroničke pošte i slično) jamčite da su podatci koje ste naveli točni te da ste upoznati i suglasni s odredbama ove Politike privatnosti.

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo radi vođenja evidencije članova Stranke, odgovora na Vaš upit, pretplate na newsletter, statističke svrhe, svrhe oglašavanja te u druge zakonom i drugim propisima određene svrhe.

Podatci o kreditnoj kartici koje upisujete na web stranici upotrebljavaju se isključivo kao sredstvo uplate Vaših doncija i štitimo ih kao i druge osobne podatke, sukladno Uredbi i nacionalnom zakonodavstvu. Nakon izvršenja uplate donacije ti se podatci više ne upotrebljavaju bez izričite suglasnosti ispitanika.

OSOBNI PODATCI KOJE UREĐUJE I OBUHVAĆA NAŠA POLITIKA PRIVATNOSTI

 • ime i prezime,
 • 
adresa prebivališta,
 • datum i godina rođenja, 
 • adresa elektroničke pošte,
 
 • broj telefona/mobitela,
 • osobni identifikacijski broj (OIB), 
 • struka, zanimanje, radni odnos,
 • spol, 
 • datum pristupanja Socijaldemokratskoj partiji,
 • podaci o kreditnoj kartici (u slučaju donacije),
 • bilo koji drugi podatci koje nam napomenete, a za koje želite da ostanu tajni

Ova Politika privatnosti ne odnosi se na našu obradu osobnih podatka u ime i na temelju uputa treće strane koji zakonski imaju pravo s nama dijeliti Vaše osobne podatke.

SVRHA OBRADE

Obrada osobnih podataka obavlja se u sljedeće svrhe:
 vođenje evidencije članova Stranke, odgovaranja na upit, pretplate na newsletter, statističke svrhe, svrhe oglašavanja te u druge zakonom i drugim propisima propisane svrhe.

VREMENSKO VAŽENJE ČUVANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke čuvat ćemo samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila obveza određena sukladno propisima ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole kada u trenutku povlačenja Vaše privole prestaje obrada.

Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva:

 • na adresu e-pošte: split@sdp.hr,
 • na adresu: Šetalište Bačvice 10, Split.

Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.

Ako Vaši osobni podatci više ne budu potrebni za ispunjenje gore navedenih svrha, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje obvezno sukladno relevantnim propisima.

TAJNOST PODATAKA

Vaši osobni podatci ostaju tajni prilikom posjeta web stranici SDP-a Split i posjeta fizičkom prostoru Stranke. Trećim stranama nećemo otkrivati Vaše osobne podatke bez Vaše izričite privole, osim u slučajevima propisanima važećim zakonodavstvom, jer se to protivi Politici privatnosti, Uredbi i nacionalnom zakonodavstvu. 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE

Socijaldemokratska partija Split jamči zaštitu osobnih podataka djece poštujući posebne propise koji uređuju to pitanje odnosno, ne obrađuje osobne podatke osoba mlađih od 18 godina pomoću kojih je dotične osobe moguće kontaktirati putem interneta bez izričitog dopuštenja roditelja ili zakonskog zastupnika. 

MEĐUNARODNI PRIJENOS PODATAKA

Socijaldemokratska partija Split prenosi Vaše podatke samo u zemlje Europske unije u skladu s važećim izvorima prava odnosno, ne prenosi Vaše osobne podatke u Treće zemlje. Nastane li potreba za takvim prijenosom, Socijaldemokratska partija Split će Vas na primjeren način obavijestiti te prijenos izvršiti samo u skladu s važećim propisima.

KOJA SU VAŠA PRAVA POVEZANA S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o pravnoj osnovi obrade Vaša prava su sljedeća:

 • Pravo na pristup osobnim podatcima koji se odnose na Vas odnosno, pravo na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podatci dostavljaju i razdoblju pohrane;
 • Pravo na ispravak netočnih, odnosno nadopunu osobnih podataka zbog kojeg Stranka bez nepotrebnog odgađanja treba ispraviti netočne osobne podatke koji se na Vas odnose;
 • Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka koji se obrađuju na temelju javnog interesa ili legitimnih interesa voditelja obrade, Socijaldemokratske partije Split;
 • Pravo na traženje brisanja podataka (pravo na zaborav) kada je svrha obrade ispunjena, kada povučete privolu, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka, kada prigovorite obradi za svrhu izravnog marketinga, kad je to potrebno radi poštivanja pravnih obveza kojima podliježe Socijaldemokratska partija Split, te u slučaju eventualne nezakonite obrade. Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se u slučajevima kad je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštivanja zakonskih obveza kojim podliježe Socijaldemokratska partija Split radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično;
 • Pravo na ograničavanje obrade podataka u slučaju da osporavate točnost svojih osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju Vaših osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe; ako mi više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • Pravo na prijenosi podataka drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili izvršenju ugovora u kojem ste stranka, odnosno ako se obrada provodi automatizirano i ako je to tehnički izvedivo;
 • Pravo na podnošenje prigovora nacionalnom nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

TRAŽENJE PRISTUPA OSOBNIM PODATCIMA KOJI SE ODNOSE NA VAS ILI TRAŽENJE ISPRAVKA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Ako želite pristup svojim osobnim podatcima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo Vas da nam se obratite pisanim putem na adresu elektroničke pošte: split@sdp.hr ili na adresu Socijaldemokratske partije Split, Šetalište Bačvice 10, Split.

ULAGANJE PRIGOVORA NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Ako smatrate da Socijaldemokratska partija Split nema zakonitu osnovu obrađivati Vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor pisanim putem na adresu elektroničke pošte: split@sdp.hr ili na adresu: Šetalište Bačvice 10, Split.

SIGURNOST

Sigurnost Vaših podataka naš je prioritet. Koristimo niz tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera da zaštitimo Vaše osobne podatke od slučajne ili namjerne manipulacije, gubitka, uništenja ili pristupa od strane neovlaštenih osoba.